söndag 14 februari 2010

ANTALET SJUKSKRIVNA SKA MINSKA

bt.se den 13 februari 2010
2010 kommer Västra Götalandsregionen att satsa 100 miljoner kronor på att minska sjukskrivningstalen.
Beslutet innebär bland annat att alla vårdenheter ska ha tillgång till stöd från processledare för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samt försäkringsmedicinsk utbildning.
Det ska också finnas försäkringsmedicinsk ansvarig person på alla enheter.
Det ingår i det fortsatta arbete med att få ner de höga sjuskrivningstalen.
En fortsättning och utveckling av det arbete som pågått inom regionen sedan 2006.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar