måndag 19 april 2010

REGERINGEN GÖR FLER TILL BIDRAGSTAGARE

Debattinlägg i Borås Tidning av Tina Dahlström, Kommunal Älvsborg, LO-distriktet i Sverige;
Vid månadsskiftet fick regeringen och särskilt socialförsäkringsministern nya frågor att besvara.
Då upphörde ett slags arbetslivsintroduktion för långtidssjukskrivna.
De förklarades friska och ställdes till arbetsmarknadens förfogande. Någon prövning av arbetsförmågan behövde inte äga rum.
I Västsverige handlar det om 1200 kvinnor och 800 män.
De ska tillsammans med mer än 85000 arbetslösa konkurrera om 6500 lediga jobb fom fanns tillgängliga vid Arbetsförmedlingen i Västsverige.
De som fortfarande anser sig vara sjuka efter tiden på Arbetsförmedlingen kan på nytt söka sjukpenning. Men arbetslivsintroduktionen måste vara avslutad. Ansökan om sjukpenning måste lämnas till Försäkringskassan varefter utredning påbörjas.
Arbetsfömedlingen skriver i ett PM:"en period av ekonomisk osökerhet för individen till dess de får besked om ansökan beviljas eller inte."
I Klartext blir de hänvisade till försörjningsstöd (socialbidrag) men som Socialstyrelsen skriver:"
du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurse för att ha rätt till bistånd."
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar