onsdag 14 april 2010

VERKSAMHETEN FORTSKRIDER

Tyvärr är det så att det fortfarande finns behov av hjälp i snårigheterna med Försäkringskassan.
Även om inströmningen av ärenden har minskat något jämfört med förra året så är det ändå fullt upp.
Tack och lov att Emil har börjat producera ärenden. Även Emil har fått FK att ändra beslut.

Igår, 13 april, hade jag en kurs, arrangerad av ABF i Västra Götaland. Den riktade sig till
ansvariga eller kanslipersonal på handikappföreningar.
Ämnet var "Överklaga eller ompröva beslut rörande sjukpenning/sjukersättning från
Försäkringskassan".
Kursansvarig för ABF var Carina Holmin, 0520-48 19 75, 0702-21 51 91
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar