måndag 21 februari 2011

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs SAMHALL

Försäkringskassan skriver ofta i sina beslut om avslag till ersättning att "bedömningen av arbetsförmågan görs i förhållande till alla arbeten på hela arbetsmarknaden inklusive länebidragsanställningar, lönebidragsanställningar och Samhall.

Brev från Samhall 11 februari 2011;
"Samhall har inga verkstädetr och har inte heller legouppdrag längre. Det fanns på 80-talet och en bit in på 90-talet.
Man måste ha fysiska förutsättningar för arbete på Samhall. Det var många år sedan Samhall kune erbjuda "lätta arbeten där små krav ställs på prestationsförmåga".
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar