måndag 21 februari 2011

SJUKSKRIVNINAR VÄNTAS STIGA

Källa FK.

Sjukskrivningarna började öka i augusti 2010. fjärde kvartalet ökade med 11 procent.
FK räknar med en uppgång de närmaste två åren och når en topp 2012 för att sedan börja sjunka.
Samtidigt beviljades 36,5 % färre sjuk- eller aktivitetsersättning under 2010 jämfört med 2009.

Inte konstigt att jag haft full med ärenden 2010.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar