måndag 21 februari 2011

TIDSGRÄNSER FÖR SJUKPENNING

Källa FK.
  • Det går att vara sjukskriven i ca 2,5 år enligt de nya regler som infördes juli 2008. Sjukpenning går att få i högst 364 dagar, följt av ansökan om förlängd sjukpenning i högst 550 dagar.
  • Efter 550 dagar utförsäkras man och erbjuds att delta i Arbetsförmedlingens tremånaders introduktionsprogram.
  • Sedan kan man fortsätta program hos Arbetsförmedlingen eller åter ansöka om ersättning från Försäkringskassan
  • Personer med allvarlig sjukdom undantas däremot från tidsgränserna och kan få fortsatt sjukpenning (ansökan) även efter 2,5 år
  • För att ses som allvarligt sjuk krävs ex vård på sjukhus eller risk att allvarligt försämras i arbetsmarknadspolitiskt program.

Jag har vid flera tillfällen fortfarande råkat ut för att handläggare på FK talar om "mycket allvarlig sjuk". Ordet "mycket" togs bort hösten 2010.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar