onsdag 11 februari 2009

VÄLKOMMEN TILL MIN BLOGG

Hej
Nu är jag äntligen igång med hemsida och blogg. Här skall jag fortlöpande försöka ha information om hur min möjlighet att hjälpa drabbade framskrider.
Det är väl känt för de flesta att Arbetslinjen som regeringen har bestämt har för Försäkringskassan inneburit nya, tuffare regler för sjukskrivna.
Reglerna trädde i kraft 1 juli 2008 och får sin första effekt 1 januari 2009 och fullt ut 1 juli 2009.
Kort, så innebär detta att hel sjukpenning kommer att ifrågasättas tidigt.
Redan efter 90 dagar (3 månader) prövas om andra arbetsuppgifter på din egen arbetsplats och efter 180 dagar (6 månader) utökas det till att gälla jobb någonannastans.
Det här kommer att innebära problem för den enskilde när dessa beslut kommer med ev indragning av sjukpenning som följd.
Jag hoppas då kunna vara till hjälp med att ta in uppgifter, begära omprövning, överklaga beslut.
Ett negativt beslut från Försäkringskassan kanske ändå kan ändras.
Det var ändå år 2008 en ökning med 21 % av överklagade ärenden som ändrades.
Hälsar Göran den 11 februari 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar