lördag 28 februari 2009

REAKTIONER AV RADIOINTERVJUN

Efter sändningen av radiointervjun i Radio Sju den 27 feb hörde även Radio Göteborg av sig.
Dessutom ringde ett antal "presumtiva klienter" som jag kommer att träffa under nästkommande vecka.
Det verkar finnas ett stort behov av hjälp i ärenden som rör sjukpennning och det gav mig ett större gensvar ochpositiva reaktioner än jag hade kunnat ana.
Nu gäller det bara att ta sig an de som önskar och göra vad jag kan för att minska dessa människiors oro för vad som kommer att ske med deras ersättning.
Men jag klargör också att det finns naturligtvis ingen garanti för ett positivt resultat men det måste ju ändå vara värt att försöka.
Ett "sista halmstrå" för att få prövat alla synpunkter är viktigt.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar