tisdag 24 februari 2009

ÖKNING AV FÖRSÄKRADE SOM FÅR NEJ TILL SJUKPENNING

Under 2009 har ökning skett av de som avslag på sin sjukpenning. Ökningen är ganska liten jämfört med föregående år. Men då måste man också ha klart för sig att sjuktalet (antalet sjukskrivna) har minskat.
Det viktiga är ändå, med hänsyn till, Försäkringskasseanställdas pressade situation, att yttra sig, komplettera, begära omprövning och överklaga beslut.
Det är ju ändå klart att en ökning har skett under 2008 av överklagade beslut som har gett för den enskilde positiva resultat.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar