tisdag 17 februari 2009

BESLUT OM INDRAGNING AV SJUKPENNING

Om du får ett beslut om att sjukpenning ej betalas ut mer, och du ändå tänker överklaga, så tänk på att det är viktigt att du redan på första dagen utan sjukpenning infinner dig på din arbetsplats, eller om du är arbetslös, på Arbetsförmedlingen. Om du inte gör det riskerar du att bli "nollklassad" och då inte har någon sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetsgivaren kan inte säga supp dig eller vägra betala lön om han inte har uppfyllt sina skyldigheter meds arbetsanpassnings och rehabilitering.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar