söndag 3 februari 2019

Anstånd med att inlämna handlingar

Text enligt nedan är uppsnappat på Facebook av en kund till mig.
Jag är inte själv med i Facebook.

"Skriver ett gemensamt svar på ämnet rättssäker omprövning/överklagan.

En myndighet kan inte lägga tidsgränser när du senast skall begära omprövning eller överklagan. Du kan alltid begära mer tid för att samla mer underlag, men gör det innan den utsatta tiden som står i brevet. En domstol har rätt att sätta tidsgräns. Försäkringskassan får inte det - då de inte är en domstol.
Vad Försäkringskassans regelverk, handledning och tolkning ger vid handen saknar helt betydelse om de inte harmonierar med EU-rätten."

Den som skrivit i Facebook anger vidare "För ovanstående finns både lagstöd och vägledande domar vilka jag lägger fram när jag orkar scanna och kopiera dokument. Försäkringskassan är "ute och cyklar" och staten som är sina myndigheters övervakare för EU-rättens företräde och tolknings-
företräde lever inte upp till de juridiskt bindande avtal vilka är tecknade mellan svenska staten och Europeiska Unionen"

Tyvärr har jag inte fått ytterligare information men jag anser att det ändå går att använda när man vill ha anstånd med att inlämna omprövning/överklagan.

Göran SInga kommentarer:

Skicka en kommentar