söndag 3 februari 2019

Byte av handläggare

Svar från områdeschef Anette Ryberg, avd för sjukförsäkrings i Halland och Sjuhärad:
"För önskemål om byte av handläggare kan man vända sig till handläggarens närmaste chef.
Det är viktigt för oss som arbetsgivare att få prata med den försäkrade varför man vill byta handläggare, vad har hänt osv.
Är vi mitt i en beslutsprocess har vi oftast som policy att inte byta handläggare.
På Försäkringskassans hemsida kan man läsa följande;
"Ja, det finns möjlighet att byta handläggare men det är något som kan ta tid. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef."

Jag anser då att man inte ska ta den diskussionen med handläggaren utan i stället kontakta närmaste chef. Det finns heller ingen anledning att i detalj redovisa skäl till byte av handläggare.
Det viktigaste är att man känner förtroende för den som handlägger ärendet och kan ha en vettig diskussion där man kan förvänta sig ödmjukhet, känsla och sunt förnuft.
Det är din egen framtid det handlar om och inte myndighetsutövning.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar