torsdag 15 september 2016

Rehabilitering - Habilitering

Försäkringskassan kräver för att överhuvudtaget bevilja sjukersättning att alla rehabiliterings-
möjligheter/åtgärder ska vara uttömda för att bevilja sjukersättning.

I många fall måste åtgärder fortsätta men kan vara av kategorin habilitering och inte rehabilitering, dvs. åtgärder man behöver för att "klara sin vardag och lära si leva med besvären".


EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.


Läkarna är dåliga på att förstå hur viktig skillnaden är när det gäller att skriva i läkarutlåtande.

Göran S

1 kommentar:

  1. Habilitering avser ofta arbetsprövning. Detta behöver inte vara ett krav från försäkringskassan. Finns det medicinsk risk att tillstånd kan förvärras av detta. (Enligt läkarutlåtande) så skall inte försäkringskassans handläggare påtvinga eventuell arbetsprövning eller liknande Habilitering. Görs detta ändå så har handläggaren som myndighetsperson gjort sig skyldig till brott. Medveten åsamkan till skada på annan person. Vilket kan leda till fängelsedom. I försäkringskassans egna interna riktlinjer för bedömningen skall alltid den försäkrade säkerhet prioriteras. (Socialtjänstlagen) Tyvärr vet inte handläggarna alla gånger hur deras egna bedömningar skall följas. Ofta agerar dom som domare- sakkunnig läkare i sina bedömningar utan att ha proffesur i sin yrkesroll

    Klarar man inte av en Habilitering etc. Viktigt är naturligtvis att alla medicinska samt rehabiliteringsåtgärder är uttömmda.
    SvaraRadera