torsdag 15 september 2016

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Ett av de stora problemen i Försäkringskassans administration gäller SGI.

Och då följande;
Vid beslut om avslag på sjukpenning framgår på, oftast sista sidan, viktig information som gäller framtida SGI.
Du måste första vardagen efter att du tagit del av beslutet ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att bli inskriven som aktivt arbetssökande. Det räcker inte med att vänta ytterligare någon dag.
Då händer oftast när du kommer till Arbetsförmedlingen att du säger att du enligt Försäkringskassan ska anmäla dig som arbetssökande.
Troligen är du dock enligt läkare fortsatt sjukskriven och du anser själv att du inte kan jobba. Men problemet är då att enligt Försäkringskassan är du frisk.
Säger du till handläggaren att du har läkarintyg och är fortsatt sjuk blir du inskriven i kod 14, arbetssökande med förhinder, vilket innebär att du blir av med din SGI = 0-klassad för framtida sjukpenning.
Du måste alltså hävda att du ska vara inskriven som aktivt arbetssökande i kod 11, vilket är OK för Försäkringskassan för att behålla SGI.

Förmodligen blir det en diskussion med handläggaren på Arbetsförmedlingen men förklara problemet med Försäkringskassan och SGI. Självklart bör de känna till det men det räcker inte alltid.
Ställ då frågan till arbetsförmedlaren om de inte har någon som är sjuk som är aktivt arbetssökande. Det måste finnas många.
Det kan ju finnas arbetsgivare som är intresserad när och om du blir frisk.

Detta är ett jätteproblem och jag har försökt med omprövning till Omprövningsenheten, överklagan till Förvaltningsrätten, prövningstillstånd till Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen utan att få rätt.

För att skydda sin SGI måste man
- återgå i arbete i samma omfattning som tidigare
- anmäla sig so aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen(se ovan)
- eller vara av Försäkringskassan godkänd sjukskriven

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar