torsdag 15 september 2016

Godkänd sjukersättning

Fick idag mail om en, som jag hjälpt, att få beviljad sjukersättning.

Hon hade sökt 75 % ersättning och fick beviljat.
Följande motivering till beviljande;
"Du besväras av en långvarig utmattningsdepression som medför stark oro- och ångestproblematik. Utöver detta finns även uttalade IBS-besvär som i stor omfattning begränsar dig i både arbete och vardag. Du arbetar idag 25 % med anpassade arbetsuppgifter i en lugn och stressfri miljö. Det beskrivs att du har en hög stresskänslighet och att personlighetstester har visat att du har svårigheter för förändringar vilket gör att det till exempel bedöms vara olämpligt för dig att byta arbetsplats. Sammanfattningsvis har du varit oförmögen att arbeta heltid under många år och din förmåga till aktivitet har inte förbättrats trots omfattande och utredningskrävande rehabilitering. Försäkringskassan bedömer därmed att din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med tre fjärdedelar i alla arbeten på arbetsmarknaden."

Skönt med sådana besked. Det gör att jag orkar jobba vidare.

Göran S


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar