torsdag 15 september 2016

still going strong

Hej
Det har varit tyst på min bloggsida under lång tid. Det har inte berott på nedlagt arbete, snarare tvärtom.
Jag fortsätter således i samma omfattning som tidigare.
Just nu lite mindre inströmning av ärenden, men det brukar skifta.

Jag får samtal, brev och mail om olika typer av ärenden och vill meddela att jag anser jag är hyfsat duktig på det som gäller sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Andra ärendetyper t.ex. föräldrapenning, vård av barn, arbetsskada, livränta rekommenderar jag att
ta kontakt med Erik Ward, info@wardsjuridik.se eller telefon 0456-515 31.
Vi jobbar på ungefär samma sätt men Erik är dels något yngre och har haft en befattning som chefsjurist på Försäkringskassan.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar