måndag 6 juli 2009

RIKSREVISIONEN

RiI 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Riksrevisionen - FK saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid besut om sjukpenning. Alltför många intyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % ej tillräckliga.
I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar