måndag 31 augusti 2009

Fibromyalgi

Fi bromyalgi är en "samlingsdiagnos" med bl a följand kriterier;
  • generaliserande migrerande smärta (muskler, leder, smärtmaximum varierar över tid)
  • generaliserande ömhet
  • muskulär uttröttbarhet
  • smärtaccentuering av fysisk aktivitet
  • trötthet
  • sömnstörning
  • mogonstelhet
  • kognitiva svårigheter
  • stressintolerans
  • psykiska symtom sekondära depressiva/ångestbesvär

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar