måndag 31 augusti 2009

Ofullständiga medicinska underlag

Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga samt att komplettering sker i så liten grad.
Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till ersättning inte blir beviljad.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar