måndag 31 augusti 2009

Samsjuklighet

Socialstyrelsen/Riksrevisionen;
Om läkaren bedömer att samsjuklighet förvärrar nedsättningen ska läkaren ange detta.
Samsjuklighet är ett begrepp av flera olika diagnoser/symtom som är arbetshindrande.
De flesta handläggare uppger att de inte alltid begär kompletteringar när sjukskrivningstiden överskrids och motivering saknas. Främsta orsaken uppges vara att de inte anser sig ha tid.
Det finns en osäkerhet bland handläggarna hur beslutsstödet ska tillämpas, bland annat i situationer där den försäkrade har fler diagnoser.
23 % av handläggarna har inte deltagit i utbildning
Av de som deltog ansåg 28 % att utbildningen höll låg kvalitet
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar