måndag 31 augusti 2009

Kammarrätten i Göteborg mål nr 324-06

Behandlande läkares uppfattning måste tillmätas särskild vikt med beaktande av, att han/hon har stor praktisk och administrativ erfarenhet av att bedöma i vilken grad en försäkrad har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Av betydelse är även att han/hon har haft patenten som patient under lång tid. Därigenom har han/hon kunnat bilda sig en god uppfattning om karaktären av patientens sjukdomsbesvär.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar