måndag 31 augusti 2009

Diagnoser av psykisk karaktär

I diagnoser av psykisk karaktär, t ex Fibromyalgi och liknande, är tolkningen av känslor alltid subjektiva och präglas av psykologi, hur man själv tolkar och beskriver sina känslor.
Tillsammans med få objektiva observationer gör detta frågan svårgripbar.
Göran s

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar