fredag 7 oktober 2011

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Som ett undersökningsfynd räknas till exempel om en nackvridning framkallar nervsmärta ut i armen eller om patienten anger en förändrad känsel vid test av beröring.
FK: Det går inte att iaktta utifrån, eftersom det bara är vad patienten uppger, och räknas därför inte.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar