fredag 30 september 2011

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Diagnos och beskrivning av funktionsnedsättning grundar sig på läkarens sammanvägning av tidigare kännedom om patienten, anamnesen, statusfynd och ibland laboratorieprov och andra undersökningar.
FK: Bara sådant som "objektivt" går att iaktta och som visas i prov och undersökningar får ligga till grund för bedömningen.
Fortsättning följer
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar