fredag 30 september 2011

FK vs ALLMÄNMEDICIN

I Läkartidningen nr 37 2011 har Peter Rosenberg, läkare en hel del intressanta synpunkter med anledning av att FK påstår att de medicinska underlagen är ofullständiga.
Jag har varit i kontakt med Peter och det är OK att citera.
Jag kommer att redovisa hans kloka skrivningar och börjar med
AM - Allmänmedicin: Patienter har ofta flera sjukdomar, och dessa sammantaget påverkar patientens arbetsförmåga.
FK: En enda huvuddiagnos ska väljas ut och all bedömning görs i förhållande till just denna. (Det som står i det försäkringsmedicinska beslutsstödets inledning om samsjuklighet tycks man inte bry sig om)
Fortsättning följer
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar