måndag 26 september 2011

FK-PROCESSEN

Det kan finnas anledning att upprepa den långa process som gäller vid avslag.
1. ansökan
2. Brev från FK att lämna synpunkter
Rekommendation att skriva ungefär så här; "Jag anser att Försäkringskassan är på väg att
fatta fel beslut och att min medicinska underlag styrker nedsättninga av min arbetsförmåga."
3. Om avslag - omprövning till FK inom två månaders. Det är vid denna punkt jag brukar
komma in i bilden.
4. Om avslag efter omprövning - överklagan till Förvaltningsrätten inom två månader.
5. Brev från Förvaltningssrätten med yttrande från FK. Möjlighet att svara.
6. Om avslag - prövningstillstånd för överklagan till Kammarrätten inom två månader.
7. Om positiv dom i Förvaltningsrätten kan FK begära prövningstillstånd.
Nästa, om det går vidare, är Högsta Förvaltningsdomstolen.
Det här är en process som tar lång tid
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar