måndag 5 september 2011

FK I "BLÅSVÄDER"

Jag har en mycket intressant skrivning i ett svar från FK till Kammarrätten.
Jag har i ett ärende lyckats få tag i en f d rektor som kunnat intyga ett muntligt avtal.
Intyget innehåller alla fakta och har undertecknats.
FK skriver: "Försäkringskassan anser inte att detta konstruerade intyg som utfärdats ca åtta år i efterhand har ett sådan bevisvärde att man kan anse att Försäkringskassans beslut var uppenbart felaktigt på grund av ofullständigt underlag eller att det skulle föreligga synnerliga skäl".
Jag har i överklagan till Kammarrätten åberopat synnerliga skäl och inte ofullständigt underlag.
Kränkande att påstå att ett underskrivet intyg är konstruerat.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar