fredag 7 oktober 2011

PRÖVNINGSTILLSTÅND KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd om
  • det förekommer anledning till ändring det slut vartill förvaltningsrätten kommit
  • om det är av vikt för rättstillämpningen

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar