fredag 7 oktober 2011

FK,s UTREDNING

Socialförsäkringsbalken 33 kap 17 § står beträffande utredning;
17 § Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning besluta ett en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från beslutet. Efter en sådan utredning ska Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, besluta att ytterligare utredning av arbetsförmågan ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från det att föregående utredning slutfördes.
Om den försäkrade fyllt 60 år behöver beslut om ny utreddning inte fattas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar