torsdag 20 oktober 2011

HURRA!!!!

Text TV, så gott som samtliga tidingar. Jag har tagit text från lotidningen.se.
FK HAR TOLKAT REGLER OM SJUKERSÄTTNING FÖR STRÄNGT!
Försäkringskassan har gått för långt i sin syn på vad som krävs för att få sjukersättning. Arbetsförmågan behöver inte vara nedsatt för livet, enligt en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Kraven för sjukersättning skärptes den 1 juli 2008.
- Arbetsförmåghan ska vara nedsatt "stadigvarande", ett striktare krav än det tidigare begreppet
"varaktigt"
- Medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering ska inte kunna göra att arbetsförmågan
kommer tillbaka.
De här kraven har FK tolkat strängt. "Stadigvarande" nedsatt arbetsförmåga har FK i praktiken
översatt till "livslångt". Eftersom läkare sdällan helt kan utesdluta att arbetsförmågan blir
bättre någon gång i framtiden, till exempel i förhållande till ett anpassat eller skyddat arbete
har få passerat nålsögat för sjukersättning.
När Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen (19 oktober 2011) för första gången prövade vad som krävs för sjukersättning enligt de nya reglerna avvisade den FK,s tolkning- "Det finns i varken lagtext eller motiv stöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern, heter det i domen.
Domstolen påminner också om att "arbetsförmågan ska utredas på nytt minst vart tredje år". Det kan ses som ett sätt att mildra kravet att nedsättningen ska bevisas "en gång för alla".
Domen är prejudicerande.
Försäkringskassan har också haft en ströäng syn på villkoret att möjligheterna till rehabilitering ska vara uttömda innan någon får sjukersättning. Det har inte räckt att läkare och annan vårdpersonal bedömt att rehabilitering är utsiktslöst - rehabiliteringen måste också ha satts in, men misslyckats.
Högsta förvaltningsdomstolen är mindre sträng. Det räcker att rehabilitering inte bedöms förbättra arbetsförmågan. "Däremot krävbs det inte att rehabiliteringsåtgärder har vidtagits".
Domen innebär att FK i fortsättningen måste göra en annan, mindre sträng tolkning av lagen ärn hittills.
Källa LO-tidningen 2011-10-19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar