fredag 7 oktober 2011

FIBROMYALGI

Jag fick i dag ett trevligt mail från en kund som jag hjälpt med omprövning och somäven haft hjälp av ombudsman på LO TCO,s rättshjälp.
"Jag vet inte om resultatet hade blivit detsamma utan all den hjälp jag fick av dig. Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för hjälpen och översänder förvaltningsrättens dom."
Hon hade tidigare halv sjukersättning. Sökte resterande hälften. Fick avslag från FK vid ansökan och vid omprövning. Förvaltningsrätten ändrade beslutet.
Domslut:
"Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att NN har rätt till sjukersättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmågan."
Förvaltningsrättens bedömning;
"NN har ansökt om halv sjukersättning. Hon har tidigare haft halv sjukersättning. Mot bakgrund av den samlade medicinska utredningen i målet finner förváltningsrätten skäl att bifalla överklagandet på så vis att NN får anses ha nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel och således är berättigad till sjukertsättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmåga- Handlingarna ska överlämnas till Försäkringskassan för vidtagande av de åtgärder som föranleds av denna dom."
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar