måndag 14 mars 2011

VARAKTIG SJUKERSÄTTNING SKALL OMPRÖVAS

Enligt regelsystemet ska omprövning göras efter tre år för den som beviljats varaktig sjukersättning. Hur det ska gå till är i nuläge något oklart.
Men, det kan vara bra att ha med i diskussionen med läkaren som kanske inte villo skriva varaktig, livslångt, för all överskådlig framtid.
Även om detta skrivs så är verkligheten den att det ändå ska omprövas av FK efter tre år vilket kan göra det lättare för läkaren att skriva livslångt.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar