måndag 14 mars 2011

MAMMA ÄR SJUK FÖR ATT HON ÄR MAMMA

I studien "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro" fråga man sig varför kvinnor sjukskriver sig oftare än män. På 60- och 70-talet fanns ingen sådan skillnad.
Började märkas först på 80-talet och nu har man upptäckt att det inte enbart är arbetet som gör kvnnorna sjukare.
Det är det första barnet. Efter att första barnet är fött sjukskriver sig mamman dubbelt så mycket som mannen. Ett mönster som hänger i tills barnet fyllt 10 år.
källa Aftonbladet, Monica Gunne

Under första halvåret 2008 betalades det ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar