måndag 14 mars 2011

PRÖVNINGSTILLSTÅND/ÖVERKLAGAN TILL KAMMARRÄTTEN

Processen - ansökan - om avslag - omprövning - om avslag - överklagan till Förvaltningsrätten - om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten för att få överklaga.

Prövningstillstånd får meddelas endast om
  • det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Kammarrätten (prejudikatsdispens)
  • anledning förekommer till ändring av Förvaltningsrättens avgörande (ändringsdispens) eller
  • det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extra ordinär dispens)

Det gäller i de flesta fall att kunna få prövningstillstånd enligt punkt 2.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar