måndag 14 mars 2011

ARBETSLIVSINTRODUKTION

Av drygt 23146 som utförsäkrats från FK under första halvåret 2010 och som genomgått de anvisade tre månadernas introduktion har 451 fåt ett ordinarie arbete, ett arbete som inte är lönesubventionerat. Det är inte ens 2 %.
Något lite bättre blir det med sysselsatta med någon form av stöd räknas in - 7 %.
En mycket större andel - 25 % - kommer att på nytt få ersättning från FK.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar