måndag 14 mars 2011

ALLT FLER ÖVERKLAGAR SJUKPENNING

Förra året ökade antalet överklaganden som rörde sjukpenning (ej sjukersättning) med
35 %. Medelväntetiden är ca 9 månader, enligt Domstolsverket.
Bara var femte som överklagat fick rätt i domstol.
källa TT

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar