måndag 22 juni 2015

Skötsel av barn


Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete.
FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar