måndag 22 juni 2015

Senare inkomna läkarintyg


Senare inkomna intyg med samma diagnos, symtom och besvär
Prövningen av den försäkrades arbetsförmåga utgår från det medicinska underlaget och utredningen i övrigt vid tidpunkten från Försäkringskassans beslut. Det föreligger inte hinder att beakta senare upprättade medicinska underlag under förutsättning att dessa ger en bild av ett sjukdomstillstånd som i huvudsak torde ha förelegat under den i målet aktuella tidsperioden (jfr kammarrättens dom i Göteborg den 5 februari 2012 i mål nr 1489-09)
samt
Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 oktober 2012 i mål nr 5095-11;
Bedömningen ska ske i förhållandena i samband med ansökan, men även de förhållanden som framkommit och uppkommit till dess att Försäkringskassan skiljt sig från ärendet efter omprövning.

Göran S

1 kommentar:

  1. Gäller detta sjukpenning eller sjukersättning? Om jag överklagar sjukersättning, och blivit sämre, tittar de ändå bara på första läkarintyget? I så fall skulle det ju vara bättre att söka på nytt än att överklaga.

    SvaraRadera