fredag 1 februari 2013

POSITIVA FK-VIBBAR

Kort utdrag ur brev från kund;
"Mycket har hänt sedan Förvaltningsrättens dom. Efter överklagan till Kammarrätten beviljades inte prövningstillstånd.
Jag gjorde en ny ansökan om sjukersättning. En vecka senare ringde min handläggare på FK och frågade om jag ville ha varaktig sjukersättning. Hon skulle i så fall föreslå det vid nästa möte.
Det var nu möjligt eftersom en del regler har blivit ändrade och jag har varit sjuks så länge.
Handläggaren sa att chansen var stor attt jag skulle få sjukersättning eftersom hon föreslåt men astt det måste gå igenom ett möte innan beslutet är taget.
Det är en oerhörd lättnad att få sjukersättning och jag slipper vara stressad över vad som kommer att hända i framtiden".

Det är en av mina kunder som jag försökt hjälpa i nästan två år.
Det är dock inte som handläggaren påstår att det är nya regler. Det handlar om det nya synsätt att FK varit för stränga. Information som meddelades 17 september 2012.

Återigen alltså som jag har informerat om. Fortsätt att göra ny ansökan om sjukersättning och gör det så fort du har fått avslag första gången.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar