fredag 1 februari 2013

FÖRSÄKRINGSKASSAN FÅR HÅRD KRITIK


Svårt att förstå när Försäkringskassan nekar sjukpenning

Pressmeddelande 31 januari 2013

När Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det svårare för den som fått nej att argumentera för sin sak. Chansen att sedan få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

ISF har granskat hur Försäkringskassan informerar när sjukpenning avslås eller dras in och myndighetens rutiner för omprövningar. Varför sjukpenning nekas framgår inte alltid.

– Det handlar både om att den skriftliga informationen är ofullständig och att bedömningen inte är förutsägbar, säger Nina Karnehed, projektledare vid ISF.

Bara ett av tio beslut och fyra av tio omprövningsbeslut förklarar vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning. Förklaringar varför man nekas sjukpenning är otillräckliga i en fjärdedel av besluten och i tre fjärdedelar av omprövningsbesluten. Synpunkter från den försäkrade bemöts inte heller i tillräcklig omfattning.

– Om man nekas sjukpenning, måste man förstå varför. Det är avgörande för att man ska kunna acceptera beslutet eller argumentera för att det ska ändras, säger Nina Karnehed.

Granskningen visar också att det inom Försäkringskassan råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär. Trots att ärendena fördelas slumpvis mellan tre kontor, beviljas sjukpenning i olika utsträckning. ISF anser dessutom att det finns goda grunder att ändra fler ärenden än i dag.

– Lika fall måste självfallet behandlas lika. Att ompröva ett beslut måste dessutom alltid innebära att man förutsättningslöst prövar grundbeslutet, avslutar Nina Karnehed.

Granskningsresultaten presenteras i ISF:s rapport ”När sjukpenning nekas” 2013:1. Båda granskningarna är regeringsuppdrag.
Hela rapporten går att lada ner och innehåller 114 sidor

Göran S
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar