måndag 25 februari 2013

FÖRSÄKRINGSKASSAN GER "RABATT"


Den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få ett förmånsintyg utfärdat av Försäkringskassan. Intyget kan användas för att få rabatter på t ex buss eller tåg.
Däremot kan den som har aktivitetsstöd, som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, inte få något sådant intyg.
Den som har ålderspension eller premiepension och vill ha ett intyg ska vända sig till Pensionsmyndigheten
(Källa; TT Spektra)

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar