torsdag 8 december 2011

KAMMARRÄTTEN

Vid negativ dom från Förvbaltningsrätten begär man prövningstillstånd för att överklaga till Kammarrätten.
Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen.
Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i Kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar