torsdag 8 december 2011

FÅR MAN ARBETA NÄR MAN HAR SJUKERSÄTTNING?

I ett beslut från FK den 26 november 2011. Gäller ett av mina ärenden.
FK skriver "Försäkringskasssan bedömde att arbetsinsatsen, bisysslorna och inkomsterna sammantaget inte översteg en åttondel av heltid och därmed inte påverkade rätten till sjukersättning".
Glöm dock inte att informera FK
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar