torsdag 8 december 2011

FÖRSÄKRINGSKASSANS REHABILITERINGSANSVAR


Försäkringskassans
rehabiliteringsansvar

FK,s hemsida anges följande;

Vi på Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering.
Vi ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs.
Vi kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar