lördag 20 november 2010

NYA KONSTIGHETER

I ett ärende har FK underlåtit att ta med tv å viktiga läkarutlåtande i sin utredning och motivering till avslag. Intygen hade kommit till FK i god tid före utredning och beslut.
Min bedömning är att intygen kunde ha en avgörande betydelse.
Nu finns de iofs redovisade i överklagan till Frövaltningsrätten.

I ett annat ärende har FK och försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, felaktigt i sin utredning och motivering skrivit att "kunden"arbetat 2,5 dagar per vecka och att hon i så fall säkert kunde arbeta mer - avslag.
I redovisade underlag framkom tydligt att hon arbetade torsdag - fredag vrje vecka och tre timmar varannan lördag. en väsentlig skillnad som också, enligt min mening, kunde vari avgörande. Redovisas naturligtvis till Förvaltningsrätten.

Ett tredje ärende har en kund via FK genomgått en "stor utredning av arbetsförmågan. Sju sidor. Undersökningen tog tio minuter och FK har i egen journalanteckning skrivit att man sagt upp avtalet med "institutionen" som gjort undersökningen då fler försäkrade redovisat samma sak. Ändå finns intyget med i utredning och grund för avslagsbeslut.

Jag har även råkat ut för att vid överklagan till Förvaltningsrätten så ska ärendet alltid skickas först till FK som sedan skickar vidare till Förvaltningsrätten. Denna procedur är för att, enligt Förvaltningsrätten, FK ska kolla om ärendet har handlagts riktigt.
Men i några fall när FK har skickat vidare till Förvaltningsrätten så har inte heöa ärendet skickats med. Man har utelämnat en del bilagor.
Jag vet inte heller till vilken Förvaltningsrätt ärendet ska skickas.
Egentligen borde jag skicka till Förvaltningsrätten som i sin tur har kontakten med FK
För denna gången
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar