tisdag 16 november 2010

FK,s MOTIVERING TILL AVSLAG

Den genomgående motiveringen till avslag är oftast;
De/det medicinska underlaget styrker inte nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel samt att samtliga rehabiliteringsåtgärder inte är uttömda.

Detta oavsett vad som finns i de medicinska underlagen.
Det gäller då att få läkaren att skriva ett nytt, övertydligt utlåtande, tyvärr. Detta irriterar läkarna och relationen kan bli svårare.
Men det är också så att läkarna fortfarande använder en del småord, som har stor betydelse.
Nämligen när de ska bedöma varaktighet så smyger det sig in kanske, eventuellt, för närvarande, idag, troligen, möjligen och liknande.

För FK innebär det avslag på begäran om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om läkaren har svårt att ange varaktigt, livslångt, för all framtid så är det i verkligheten så att det i praktiken handlar om tre år då det är sagt att det ska göras en omprövning. Läkarna ska dock, om de anser varaktig, skriva varaktigt och kanske till och med förstärka med livslångt, för all framtid.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar