tisdag 16 november 2010

FK-PROCESSEN

Vid ansökan om sjukersättning är det mer vanligt än ovanligt att det blir ett avslag.
När beslut kommer gäller att ompröva beslutet inom två månader.
Vid avslag, som också är mer vanligt än ovanligt, överklagar man till Förvaltningsrätten. Ytterligare två månader.
Den överklagan ska skickas till Försäkringskassan som avge ett yttrande till Förvaltningsrätten.
Detta yttrande skickas till "dig" för att du ska få yttra dig över FK,s yttrande. Därefter beslut från Förvaltningsrätten.
Om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. Ytterligare två månader.
MEN GE ALDRIG UPP FÖRRÄN SISTA INSTANS HAR SAGT SITT.
DET HANDLAR OM DIN FRAMTID OCH DU MÅSTE, TROTS BESVÄR ORKA.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar