tisdag 16 november 2010

KLAGA PÅ PENSIONSBESLUT INGEN IDÉ

Från bt.se och Dagens Nyheter
Allt fler får bakslag när de överklagar Försäkringskassans beslut om sjuk- och aktivtetsersättning. Samtidigt är det något fler än i fjol som vänt sig till Förvaltnngsrätten för att överklaga.
Av hittills 8757 klagande i rätten har 393 fått rätt, skriver Dagens Nyheter.

Intressant i sammanhanget är att det känns som att FK är "beordrade" att ge avslag. Det svaret har jag fått av flera, oberoende av varandra. Jag har också fått siffran att det är ca 6 % som drabbas och alltså måste överklaga till Förvaltningsrätten.

För att öka möjligheten att få rätt i Förvaltningsrätten gäller det att bemöta FK,s avslag med bra, övertydliga läkarutlåtande och faktauppgifter.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar