lördag 20 december 2014

JULKLAPP FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN

Fick idag mail från en kund där Försäkringskassan skrev;

"Försäkringskassan ändrar beslutet om avslag på sjukpenning som fattades den 6 november 2013. Ändringen innebär att beslut blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.
Det tidigare beslutet ändras därför att det blev fel på grund av at Försäkringskassan inte hade alla nödvändiga uppgifter när beslutet fattades."

Vad kan man dra för slutsats av detta? Jag brukar ofta informera om att så fort någon har fått ett negativt beslut bör man visa detta för behandlande läkare och be att få en komplettering eller förtydligande som går emot Försäkringskassans motivering till avslag. Det behöver då inte skrivas som nytt läkarintyg. Det är bättre och enklare för läkaren att skriva vanligt brev.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar