onsdag 3 december 2014

JOURNALANTECKNINGAR

Förvaltningslagen 7 §
Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Jag rekommenderar ofta att begära journalanteckningar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar